• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Petrijanec, 42206
  • Grad/Općina: Petrijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 16,21 HRK 64,75 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 87,99 HRK 97,70 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 473,81 HRK 534,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 41,74 HRK 138,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 432,92 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.052,67 HRK 835,01 HRK