• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Jurketinec, 42243
  • Grad/Općina: Maruševec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 130,49 HRK 522,12 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 709,79 HRK 788,22 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 529,99 HRK 597,65 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 336,51 HRK 1.115,18 HRK
Ukupno 1.706,78 HRK 3.023,17 HRK