• Naziv: SANELA GUJČIĆ
  • Naselje: Draž, 31305
  • Grad/Općina: Draž
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SANELA GUJČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.081,50 HRK 12.332,11 HRK
SANELA GUJČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 18.170,64 HRK
SANELA GUJČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 3.374,34 HRK
SANELA GUJČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.947,99 HRK 26.338,21 HRK
Ukupno 11.029,49 HRK 60.215,30 HRK