• Naziv: PEŠUT MARA
  • Naselje: Glina, 44400
  • Grad/Općina: Glina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PEŠUT MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 92,04 HRK 368,31 HRK
PEŠUT MARA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 193,78 HRK 1.098,02 HRK
PEŠUT MARA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 500,56 HRK 555,91 HRK
PEŠUT MARA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 323,36 HRK 364,64 HRK
PEŠUT MARA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 237,36 HRK 786,54 HRK
PEŠUT MARA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.992,49 HRK 3.173,42 HRK