• Naziv: ĐAKOVIĆ ANKICA
  • Naselje: Vrhovina, 35211
  • Grad/Općina: Garčin
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐAKOVIĆ ANKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 234,00 HRK 936,53 HRK
ĐAKOVIĆ ANKICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 493,62 HRK 2.796,92 HRK
ĐAKOVIĆ ANKICA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.392,29 HRK 1.249,65 HRK
ĐAKOVIĆ ANKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.275,10 HRK 1.416,14 HRK
ĐAKOVIĆ ANKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 823,77 HRK 928,88 HRK
ĐAKOVIĆ ANKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 603,61 HRK 2.000,10 HRK
Ukupno 4.822,39 HRK 9.328,22 HRK