• Naziv: MIHALJEVIĆ MARKO
  • Naselje: Podgajci Podravski, 31552
  • Grad/Općina: Donji Miholjac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHALJEVIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 498,42 HRK 1.994,83 HRK
MIHALJEVIĆ MARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.106,42 HRK 3.503,02 HRK
MIHALJEVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.989,00 HRK 2.682,68 HRK
MIHALJEVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.711,35 HRK 3.011,17 HRK
MIHALJEVIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.751,58 HRK 1.975,19 HRK
MIHALJEVIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.285,65 HRK 4.260,43 HRK
Ukupno 12.342,42 HRK 17.427,32 HRK