• Naziv: KAIROS AGRO D.O.O.
  • Naselje: Lijevi Dubrovčak, 10316
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAIROS AGRO D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 37.395,41 HRK 211.906,74 HRK
KAIROS AGRO D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 7.527,92 HRK 30.125,75 HRK
KAIROS AGRO D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.198,10 HRK 2.478,73 HRK
KAIROS AGRO D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 40.949,68 HRK 45.477,28 HRK
KAIROS AGRO D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KAIROS AGRO D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 19.417,64 HRK 64.340,93 HRK
KAIROS AGRO D.O.O. Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.834,20 HRK 0,00 HRK
Ukupno 113.814,09 HRK 359.393,91 HRK