• Naziv: ŠKOLJKARSTVO KRINJICE
  • Naselje: Ston, 20230
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKOLJKARSTVO KRINJICE Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 6.635,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.635,00 HRK 0,00 HRK