• Naziv: ŠARAC DAMIR
  • Naselje: Novigrad Podravski, 48325
  • Grad/Općina: Novigrad Podravski
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠARAC DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 298,59 HRK 1.194,99 HRK
ŠARAC DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.624,23 HRK 1.803,87 HRK
ŠARAC DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.073,36 HRK 1.210,43 HRK
ŠARAC DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 770,26 HRK 2.552,19 HRK
Ukupno 3.766,44 HRK 6.761,48 HRK