• Naziv: MULAC MILKA
  • Naselje: Ljupina, 35400
  • Grad/Općina: Nova Gradiška
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MULAC MILKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 136,76 HRK 547,27 HRK
MULAC MILKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 287,94 HRK 1.631,76 HRK
MULAC MILKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 743,89 HRK 826,14 HRK
MULAC MILKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 480,53 HRK 541,92 HRK
MULAC MILKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 352,72 HRK 1.168,92 HRK
Ukupno 2.001,84 HRK 4.716,01 HRK