• Naziv: GLIGOREVIĆ NADA
  • Naselje: Banovci, 32247
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GLIGOREVIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 320,76 HRK 1.283,82 HRK
GLIGOREVIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.745,01 HRK 1.937,96 HRK
GLIGOREVIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.127,26 HRK 1.271,20 HRK
GLIGOREVIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 827,51 HRK 2.741,93 HRK
GLIGOREVIĆ NADA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 230,43 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.250,97 HRK 7.234,91 HRK