• Naziv: GLOGOVŠEK MIROSLAV
  • Naselje: Kloštar Podravski, 48362
  • Grad/Općina: Kloštar Podravski
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GLOGOVŠEK MIROSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 286,90 HRK 1.148,28 HRK
GLOGOVŠEK MIROSLAV EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.720,55 HRK 1.544,27 HRK
GLOGOVŠEK MIROSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.560,78 HRK 1.733,39 HRK
GLOGOVŠEK MIROSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.008,23 HRK 1.136,97 HRK
GLOGOVŠEK MIROSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 740,06 HRK 2.452,51 HRK
Ukupno 5.316,52 HRK 8.015,42 HRK