• Naziv: KOMAR RENATO
  • Naselje: Vukosavljevica, 33404
  • Grad/Općina: Špišić Bukovica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOMAR RENATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 137,37 HRK 549,87 HRK
KOMAR RENATO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.023,88 HRK 2.282,27 HRK
KOMAR RENATO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 823,85 HRK 739,45 HRK
KOMAR RENATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 747,40 HRK 830,04 HRK
KOMAR RENATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 482,83 HRK 544,44 HRK
KOMAR RENATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 354,40 HRK 1.174,35 HRK
Ukupno 4.569,73 HRK 6.120,42 HRK