• Naziv: DRAGUTIN ŠPANJUR
  • Naselje: Drežnik Podokićki, 10435
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGUTIN ŠPANJUR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 129,12 HRK 516,62 HRK
DRAGUTIN ŠPANJUR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 159,28 HRK 902,52 HRK
DRAGUTIN ŠPANJUR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 702,22 HRK 779,82 HRK
DRAGUTIN ŠPANJUR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 453,62 HRK 511,49 HRK
DRAGUTIN ŠPANJUR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 332,99 HRK 1.103,33 HRK
Ukupno 1.777,23 HRK 3.813,78 HRK