• Naziv: MANDIĆ ILIJA
  • Naselje: Korduševci, 35211
  • Grad/Općina: Bukovlje
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MANDIĆ ILIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 404,95 HRK 1.620,59 HRK
MANDIĆ ILIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.181,46 HRK 1.332,28 HRK
MANDIĆ ILIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 2.453,97 HRK
MANDIĆ ILIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.000,79 HRK 2.256,20 HRK
MANDIĆ ILIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 3.433,44 HRK
Ukupno 3.587,20 HRK 11.096,48 HRK