• Naziv: BAŠIĆ JOSIP
  • Naselje: Španat, 33520
  • Grad/Općina: Sopje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAŠIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.287,63 HRK 5.152,93 HRK
BAŠIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.657,26 HRK 5.172,12 HRK
BAŠIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.766,54 HRK 3.119,72 HRK
BAŠIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.321,00 HRK 11.005,26 HRK
BAŠIĆ JOSIP Nacionalna potpora Duhan 2016 83.339,11 HRK 0,00 HRK
BAŠIĆ JOSIP Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 6.043,22 HRK 0,00 HRK
Ukupno 101.414,76 HRK 24.450,03 HRK