• Naziv: OCTENJAK NIKOLA
  • Naselje: Poljana, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OCTENJAK NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 385,59 HRK 1.543,20 HRK
OCTENJAK NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.072,75 HRK 1.209,74 HRK
OCTENJAK NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.097,65 HRK 2.329,58 HRK
OCTENJAK NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.830,17 HRK 2.063,79 HRK
OCTENJAK NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 994,55 HRK 3.295,85 HRK
Ukupno 6.380,71 HRK 10.442,16 HRK