• Naziv: VIDOVIĆ MIRA
  • Naselje: Lepajci, 49224
  • Grad/Općina: Krapina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIDOVIĆ MIRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 162,29 HRK 649,63 HRK
VIDOVIĆ MIRA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 341,76 HRK 1.936,77 HRK
VIDOVIĆ MIRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 882,94 HRK 980,56 HRK
VIDOVIĆ MIRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 570,36 HRK 643,21 HRK
VIDOVIĆ MIRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 418,69 HRK 1.387,39 HRK
Ukupno 2.376,04 HRK 5.597,56 HRK