• Naziv: HUĐEK IGNAC
  • Naselje: Stari Gradac, 33405
  • Grad/Općina: Pitomača
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HUĐEK IGNAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 388,43 HRK 1.554,59 HRK
HUĐEK IGNAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.113,02 HRK 2.346,63 HRK
HUĐEK IGNAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.046,46 HRK 1.180,01 HRK
HUĐEK IGNAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.002,04 HRK 3.320,16 HRK
HUĐEK IGNAC Nacionalna potpora Duhan 2016 13.617,83 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.167,78 HRK 8.401,39 HRK