• Naziv: RADOŠ BALDO
  • Naselje: Donja Banda, 20242
  • Grad/Općina: Orebić
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RADOŠ BALDO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 252,42 HRK 1.010,22 HRK
RADOŠ BALDO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.373,11 HRK 1.524,92 HRK
RADOŠ BALDO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 886,99 HRK 1.000,21 HRK
RADOŠ BALDO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 651,16 HRK 2.157,51 HRK
Ukupno 3.163,68 HRK 5.692,86 HRK