• Naziv: PALEKA ANTE
  • Naselje: Zemunik Donji, 23222
  • Grad/Općina: Zemunik Donji
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PALEKA ANTE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 220,23 HRK 881,37 HRK
PALEKA ANTE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 246,25 HRK 1.395,39 HRK
PALEKA ANTE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.535,89 HRK 3.987,22 HRK
PALEKA ANTE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.334,58 HRK
PALEKA ANTE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 410,97 HRK 463,41 HRK
PALEKA ANTE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.867,29 HRK
Ukupno 4.413,34 HRK 9.929,26 HRK