• Naziv: MESAROV VLADO
  • Naselje: Plavšinac, 48325
  • Grad/Općina: Novigrad Podravski
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESAROV VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 891,57 HRK 3.567,92 HRK
MESAROV VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.833,01 HRK 5.367,36 HRK
MESAROV VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.763,62 HRK 4.244,07 HRK
MESAROV VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.299,76 HRK 7.620,19 HRK
Ukupno 11.787,96 HRK 20.799,54 HRK