• Naziv: VARGA JOSIP-ZOLIKA
  • Naselje: Tordinci, 32214
  • Grad/Općina: Tordinci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VARGA JOSIP-ZOLIKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 489,55 HRK 1.958,75 HRK
VARGA JOSIP-ZOLIKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.662,58 HRK 2.956,97 HRK
VARGA JOSIP-ZOLIKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.753,80 HRK 1.977,71 HRK
VARGA JOSIP-ZOLIKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.262,49 HRK 4.183,45 HRK
Ukupno 6.168,42 HRK 11.076,88 HRK