• Naziv: ARTNER STJEPAN
  • Naselje: Legrad, 48317
  • Grad/Općina: Legrad
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ARTNER STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 286,13 HRK 1.144,99 HRK
ARTNER STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.556,34 HRK 1.728,42 HRK
ARTNER STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.086,90 HRK 1.225,64 HRK
ARTNER STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 738,08 HRK 2.445,48 HRK
Ukupno 3.667,45 HRK 6.544,53 HRK