• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Podgradina, 23242
  • Grad/Općina: Posedarje
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 159,04 HRK 636,54 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 966,55 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 586,40 HRK 630,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 382,75 HRK 1.359,19 HRK
Ukupno 1.128,19 HRK 3.592,89 HRK