• Naziv: MILEVA MILOŠEVIĆ
  • Naselje: Čukovec, 42230
  • Grad/Općina: Ludbreg
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILEVA MILOŠEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 122,08 HRK 488,48 HRK
MILEVA MILOŠEVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 257,03 HRK 1.456,39 HRK
MILEVA MILOŠEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 664,00 HRK 737,39 HRK
MILEVA MILOŠEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 428,93 HRK 483,67 HRK
MILEVA MILOŠEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 314,80 HRK 1.043,24 HRK
Ukupno 1.786,84 HRK 4.209,17 HRK