• Naziv: MARINKOVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Tovarnik, 32249
  • Grad/Općina: Tovarnik
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARINKOVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 6.041,15 HRK 24.175,73 HRK
MARINKOVIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 29.381,41 HRK 33.132,26 HRK
MARINKOVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 32.860,04 HRK 36.493,24 HRK
MARINKOVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MARINKOVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 15.582,39 HRK 51.633,25 HRK
MARINKOVIĆ STJEPAN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.520,64 HRK 0,00 HRK
Ukupno 89.876,77 HRK 150.498,96 HRK