• Naziv: TETKIĆ ANTUN
  • Naselje: Vinkovci, 32100
  • Grad/Općina: Vinkovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TETKIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 380,24 HRK 1.521,64 HRK
TETKIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.068,30 HRK 2.296,94 HRK
TETKIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.237,34 HRK 1.395,27 HRK
TETKIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 980,64 HRK 3.249,75 HRK
Ukupno 4.666,52 HRK 8.463,60 HRK