• Naziv: ZADRAVEC VJEKOSLAV
  • Naselje: Novo Selo Podravsko, 42231
  • Grad/Općina: Mali Bukovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZADRAVEC VJEKOSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 128,43 HRK 514,02 HRK
ZADRAVEC VJEKOSLAV EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 236,82 HRK 1.342,02 HRK
ZADRAVEC VJEKOSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 698,71 HRK 775,99 HRK
ZADRAVEC VJEKOSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 451,33 HRK 508,97 HRK
ZADRAVEC VJEKOSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 331,31 HRK 1.097,90 HRK
Ukupno 1.846,60 HRK 4.238,90 HRK