• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hrženica, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 136,84 HRK 547,50 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 744,19 HRK 826,45 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 491,77 HRK 554,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 352,87 HRK 1.169,30 HRK
Ukupno 1.725,67 HRK 3.097,78 HRK