• Naziv: KOŠČEVIĆ VLADIMIR
  • Naselje: Sveti Ivan Žabno, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOŠČEVIĆ VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 340,33 HRK 1.362,10 HRK
KOŠČEVIĆ VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.851,50 HRK 2.056,22 HRK
KOŠČEVIĆ VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.619,03 HRK 1.825,74 HRK
KOŠČEVIĆ VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 877,89 HRK 2.909,11 HRK
Ukupno 4.688,75 HRK 8.153,17 HRK