• Naziv: BREŽAN KATICA
  • Naselje: Donja Kupčina, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BREŽAN KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 676,08 HRK 2.705,77 HRK
BREŽAN KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.325,07 HRK 2.621,91 HRK
BREŽAN KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.677,77 HRK 4.084,38 HRK
BREŽAN KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.375,83 HRK 2.679,09 HRK
BREŽAN KATICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 551,40 HRK 551,40 HRK
BREŽAN KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.743,86 HRK 5.778,94 HRK
BREŽAN KATICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.286,19 HRK 18.421,49 HRK