• Naziv: PULJA PETAR
  • Naselje: Cret Viljevski, 31531
  • Grad/Općina: Viljevo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PULJA PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 260,75 HRK 1.043,47 HRK
PULJA PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.418,36 HRK 1.575,15 HRK
PULJA PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 929,65 HRK 1.048,37 HRK
PULJA PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 672,49 HRK 2.228,52 HRK
PULJA PETAR Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.461,25 HRK 5.895,51 HRK