• Naziv: ŠPANJOLI KATICA
  • Naselje: Ždralovi, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPANJOLI KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 686,71 HRK 2.748,12 HRK
ŠPANJOLI KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
ŠPANJOLI KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.735,48 HRK 4.148,52 HRK
ŠPANJOLI KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.274,77 HRK 2.565,19 HRK
ŠPANJOLI KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.771,15 HRK 5.869,29 HRK
Ukupno 9.224,76 HRK 16.184,40 HRK