• Naziv: MATIĆ PALJA
  • Naselje: Klokočevac, 43211
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIĆ PALJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 251,89 HRK 1.008,00 HRK
MATIĆ PALJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.019,29 HRK 2.277,07 HRK
MATIĆ PALJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.370,20 HRK 1.521,71 HRK
MATIĆ PALJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.003,80 HRK 1.131,92 HRK
MATIĆ PALJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 649,71 HRK 2.152,84 HRK
Ukupno 5.294,89 HRK 8.091,54 HRK