• Naziv: ŠPIRANEC MIHAEL
  • Naselje: Kladare, 33405
  • Grad/Općina: Pitomača
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPIRANEC MIHAEL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 258,61 HRK 1.034,99 HRK
ŠPIRANEC MIHAEL EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.406,82 HRK 1.562,38 HRK
ŠPIRANEC MIHAEL EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 929,65 HRK 1.048,37 HRK
ŠPIRANEC MIHAEL EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 667,06 HRK 2.210,48 HRK
Ukupno 3.262,14 HRK 5.856,22 HRK