• Naziv: MACAN JOSIP
  • Naselje: Radoboj, 49232
  • Grad/Općina: Radoboj
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MACAN JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 174,45 HRK 698,17 HRK
MACAN JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 367,35 HRK 2.081,60 HRK
MACAN JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
MACAN JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 948,99 HRK 1.053,95 HRK
MACAN JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 613,01 HRK 691,29 HRK
MACAN JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 449,96 HRK 1.491,14 HRK
Ukupno 2.932,09 HRK 6.442,79 HRK