• Naziv: OŽOGA JASNA
  • Naselje: Nova Subocka, 44330
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OŽOGA JASNA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 203,19 HRK 813,30 HRK
OŽOGA JASNA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 427,91 HRK 2.424,70 HRK
OŽOGA JASNA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 259,68 HRK 292,86 HRK
OŽOGA JASNA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.105,39 HRK 1.227,63 HRK
OŽOGA JASNA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 714,07 HRK 805,27 HRK
OŽOGA JASNA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 524,18 HRK 1.736,98 HRK
Ukupno 3.234,42 HRK 7.300,74 HRK