• Naziv: DRAGANIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Čukovec, 42230
  • Grad/Općina: Ludbreg
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGANIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 166,11 HRK 664,92 HRK
DRAGANIĆ DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 349,84 HRK 1.982,50 HRK
DRAGANIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 903,81 HRK 1.003,72 HRK
DRAGANIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 583,89 HRK 658,42 HRK
DRAGANIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 428,55 HRK 1.420,12 HRK
Ukupno 2.432,20 HRK 5.729,68 HRK