• Naziv: MIODRAG DRAGAN
  • Naselje: Gornji Javoranj, 44440
  • Grad/Općina: Dvor
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIODRAG DRAGAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 359,14 HRK 1.437,32 HRK
MIODRAG DRAGAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 756,19 HRK 4.285,20 HRK
MIODRAG DRAGAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
MIODRAG DRAGAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.953,55 HRK 2.169,59 HRK
MIODRAG DRAGAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.262,03 HRK 1.423,10 HRK
MIODRAG DRAGAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 926,36 HRK 3.069,65 HRK
Ukupno 5.635,60 HRK 12.811,50 HRK