• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Veli Lošinj, 51551
  • Grad/Općina: Mali Lošinj
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 3.888,69 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.888,69 HRK 0,00 HRK