• Naziv: OBRT "LIRICA", ANTE PLENKOVIĆ
  • Naselje: Hvar, 21450
  • Grad/Općina: Hvar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OBRT "LIRICA", ANTE PLENKOVIĆ EMFF Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti 2016 13.676,80 HRK 13.676,80 HRK
OBRT "LIRICA", ANTE PLENKOVIĆ Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 34.724,93 HRK 0,00 HRK
Ukupno 48.401,73 HRK 13.676,80 HRK