• Naziv: OBRT "CIKO", CVJETKO NOVAK
  • Naselje: Hvar, 21450
  • Grad/Općina: Hvar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OBRT "CIKO", CVJETKO NOVAK EMFF Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti 2016 14.402,67 HRK 14.402,67 HRK
OBRT "CIKO", CVJETKO NOVAK Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 1.308,06 HRK 0,00 HRK
Ukupno 15.710,73 HRK 14.402,67 HRK