• Naziv: DRAGUTIN STUNJA
  • Naselje: Petkov Breg, 10450
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGUTIN STUNJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 161,07 HRK 644,51 HRK
DRAGUTIN STUNJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 232,03 HRK 1.314,63 HRK
DRAGUTIN STUNJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 875,98 HRK 972,84 HRK
DRAGUTIN STUNJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 565,92 HRK 638,16 HRK
DRAGUTIN STUNJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 415,33 HRK 1.376,47 HRK
Ukupno 2.250,33 HRK 4.946,61 HRK