• Naziv: HABIJANEC GJURO
  • Naselje: Đurđic, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HABIJANEC GJURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 761,55 HRK 3.047,86 HRK
HABIJANEC GJURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.142,71 HRK 4.600,69 HRK
HABIJANEC GJURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.875,04 HRK 2.114,39 HRK
HABIJANEC GJURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.964,33 HRK 6.509,37 HRK
HABIJANEC GJURO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 5.808,53 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.552,16 HRK 16.272,31 HRK