• Naziv: JURIĆ PERO
  • Naselje: Tovarnik, 32249
  • Grad/Općina: Tovarnik
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIĆ PERO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.247,64 HRK 7.069,99 HRK
JURIĆ PERO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 378,10 HRK 1.513,31 HRK
JURIĆ PERO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.056,91 HRK 2.284,33 HRK
JURIĆ PERO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.297,96 HRK 1.463,62 HRK
JURIĆ PERO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 975,29 HRK 3.232,02 HRK
Ukupno 5.955,90 HRK 15.563,27 HRK