• Naziv: FERENČIĆ IGNAC
  • Naselje: Đurđevac, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FERENČIĆ IGNAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 697,10 HRK 2.789,71 HRK
FERENČIĆ IGNAC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.134,98 HRK 1.279,92 HRK
FERENČIĆ IGNAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.791,98 HRK 4.211,28 HRK
FERENČIĆ IGNAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.573,44 HRK 2.901,93 HRK
FERENČIĆ IGNAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.797,99 HRK 5.957,89 HRK
Ukupno 9.995,49 HRK 17.140,73 HRK