• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pitomača, 33405
  • Grad/Općina: Pitomača
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 124,76 HRK 499,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 678,83 HRK 753,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 404,24 HRK 455,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 321,91 HRK 1.066,57 HRK
Ukupno 1.529,74 HRK 2.775,73 HRK