• Naziv: TRAJBAR BOJAN
  • Naselje: Ledine Klanječke, 49290
  • Grad/Općina: Klanjec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRAJBAR BOJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 138,06 HRK 552,39 HRK
TRAJBAR BOJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 290,63 HRK 1.646,96 HRK
TRAJBAR BOJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 750,84 HRK 833,86 HRK
TRAJBAR BOJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 485,04 HRK 546,96 HRK
TRAJBAR BOJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 356,00 HRK 1.179,78 HRK
Ukupno 2.020,57 HRK 4.759,95 HRK