• Naziv: KOVAČEVIĆ ANKA
  • Naselje: Jazavica, 44323
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČEVIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 355,32 HRK 1.421,95 HRK
KOVAČEVIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 748,11 HRK 4.239,47 HRK
KOVAČEVIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.932,76 HRK 2.146,42 HRK
KOVAČEVIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.248,58 HRK 1.407,96 HRK
KOVAČEVIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 916,42 HRK 3.036,93 HRK
Ukupno 5.201,19 HRK 12.252,73 HRK